News & Events

บริษัท แอ๊พพลูนิกซ์ จำกัด ผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย INFORMIX 4GL พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 18 ปี มีผลงานการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

Welcome

ด้วยระบบข้อมูลและสารสนเทศโรงเรียน ที่ทางบริษัท แอ๊พพลูนิกซ์ จำกัด ได้พัฒนาขึ้น ทำให้สามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียน, นักเรียนและบุคลากร รวมทั้งการออกเอกสารติดตัวผู้เรียน เพื่อใข้ในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นต่างๆ

รายละเอียดเกี่ยวกับ School Solutions ติดต่อสอบถามได้ที่

โทร. 0-2690 1350 (3 lines) email: suphote@applunix.co.th

 

 

 

News & Events
»

Uniform4 ระบบข้อมูลและสารสนเทศโรงเรียน - New !

ทางบริษัท แอ๊พพลูนิกซ์ จำกัด ได้พัฒนาโปรแกรมข้อมูลและสารสนเทศโรงเรียน เวอร์ชั่นล่าสุดที่การแสดงผลเป็น Windows Graphic โดยใช้ชื่อระบบ Uniform4

»

ถ่ายโอนข้อมูลสู่ ระบบงานอุดหนุน SP48 v53 - New !
ทางบริษัท แอ๊พพลูนิกซ์ จำกัด ได้เตรียมโปรแกรมสำหรับส่งข้อมูล จากระบบ Uniform4เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในโปรแกรม ระบบเงินอุดหนุนรายหัว ของ สช.
เวอร์ชั่นล่าสุด

»

โรงเรียนแย้มสอาดลาดพร้าว ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553
ัขอแสดงความยินดีกับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนแย้มสอาดลาดพร้าว การเผยแพร่ข้อมูล โรงเรียนรับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2553

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและผู้บริหารของโรงเรียนแย้มสอาดลาดพร้าว ข่าวเพิ่มเติม!

 

more news »